Assemblea General Ordinària

Convocatòria assemblea general ordinària
AMPA DE L’ESCOLA GUILLEM DE MONTGRÍ

DIA: Dimarts 31 de març de 2020
HORA: 21h
LLOC: Aula de música de l’escola


ORDRE DEL DIA
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior
2.- Informe d’activitats i projectes subvenció
3.- Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic anterior
4.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost 2019
5.- Torn obert de paraules


AMPA DEL GUILLEM DE MONTGRÍ
Torroella de Montgrí, 11 de març de 2020