Coronavirus

Seguint les instruccions del Departament d’Educació, totes les activitats de l’AMPA (extraescolars, servei d’acollida i formació) queden suspeses. L’activitat normal es reprendrà quan ho faci l’escola.

La sortida del dia 15, degut a que és a l’aire lliure i per un nombre reduït de persones es farà normalment. Si algú considera que no ha d’assistir només cal que ens ho comuniqui. No hi haurà cap problema.

Per últim, recomanar-vos que estigueu informats pels canals oficials i seguiu les instruccions que aquests canals donen a la població.

13/03/2020: Es suspén la sortida del dia 15. Els darrers esdeveniments no recomanen de fer-la. S’anunciarà una nova data en futur proper.