Vocalia Pati Viu

Aquesta vocalia, encara que pugui semblar recent perquè la seva acció s’ha vist reflectida darrerament, ja fa anys que treballa per a convertir els espais del pati en espais pedagògics.

S’ha estat fent millores en el projecte del pati en diferents fases. Si havieu vist el pati fa uns anys i el veiu ara entendreu la fei0na ffeta per aquesta vocalia. Tot i que s’espera poder seguint creant nous espais de joc, ara la feina principal és tenir cura dels que s’han creat. El manteniment es fa en comú amb la brigada municipal i alguns mestres i alumnes de l’escola.

Considerem molt rellevant la tasca d’aquesta vocalia per aconseguir canviar les dinàmiques existents al pati. Amb aquests nous espais s’amplia el tipus de joc, al mateix temps que s’apaivaga la confrontació entre els infants i es tracta de conscienciar als alumnes sobre el respecte i el manteniment dels espais verds.

pativiu@ampadelguillem.cat