Vocalies

L’AMPA està formada per vocalies fent una mare o pare de vocal que forma part de la Junta Directiva. Les vocalies tenen certa autonomia a l’hora de gestionar-se.

Es tracta d’un engranatge on totes les peces funcionem amb autonomia en la consecució d’un objectiu comú. Si tot avança sense gaires complicacions, s’evita que uns tinguin més feina que els altres. Tot i que actualment hi ha unes vocalies preestablertes, algunes fins i tot de fa anys, d’altres són més noves, perquè la pedagogia és viva i va canviant, i cal que nosaltres ens hi adaptem i creixem amb ella.

Les vocalies assumim diverses tasques dins l’any escolar. Algunes tenen més feina abans de començar el curs, d’altres al llarg del curs o just en finalitzar, però sempre hi ha un moment que hem de gestionar o organitzar quelcom. En aquest moment, encara que comptem amb un equip o grup de treball, sempre ens falten mans. És per aquest motiu que ens agradaria que us animéssiu a participar de la manera que us sigui possible, si no és tant des del dia a dia, potser involucrant-vos en alguna activitat concreta al llarg de l’any.

A través de les vocalies es promouen activitats que enllacen família i escola per tal que s’enriqueixi la convivència. Podeu acccedir a una descripció de les tasques de cada vocalia escollint-la en el menú corresponent.