Serveis

Des de l’AMPA del Guillem oferim tot una sèrie de serveis per enriquir l’educació dels nostres fills i ajudar als pares a poder conciliar millor la vida laboral amb la familiar.

Estem oberts a afegir altres seerveis no previstos. Només cal que ens feu arribar els vostres suggeriments.

administracio@ampadelguillem.cat