Protecció de Dades

Aquí trobareu el document de Consentiment de pares i tutors.

Un cop omplert i signat, el podeu enviar a administracio@ampadelguillem.cat.