AUTORITZACIÓ PER MARXAR SOL A CASA

Per tal que els alumnes puguin marxar sols a casa després d’algun dels serveis de l’AFA, ens heu de fer arribar el següent document omplert i signat.

AUTORITZACIÓ PER MARXAR SOLS