Vocalia de Menjador

Fins ara requeia directament sobre tresoreria per la importància que tenia en el pressupost de l’entitat, ja que pràcticament tots els ingressos provenien d’aquest servei. Malgrat el canvi de gestió imposada pel Consell Comarcal del Baix Empordà a l’estiu del 2018, la nostra voluntat, a banda de voler demostrar que, per nosaltres, aquest canvi de gestió s’ha fet de forma no ajustada a la llei, és seguir vetllant per la bona alimentació i atenció dels nostres fills/es en els diferents àmbits que acull aquest espai del migdia: la nutrició i dieta, el personal i les instal·lacions i el lleure.

Seguim treballant per poder recuperar la gestió del temps del migdia.

menjador@ampadelguillem.cat