Anglès Infantil

Impartit per: LUDIS


Cursos: EI3-EI4-EI5

Durada: 1h

Durant més de 28 anys, hem tingut a la Janneke tirant endavant aquesta extraescolar, però per motius personals no pot seguir amb nosaltres i per aquest motiu, durant el curs 2023/24, seguirà amb aquesta tasca LUDIS.

L’activitat no serà estàtica a una aula, sinó que s’anirà voltant per diferents espais de l’escola i així s’anirà incorporant vocabulari en anglès d’ambients que els nens ja coneixen (el taller, la caseta, el teatre, …) tot jugant, fent “el dinar” a la cuineta, saltant a l’aula de psicomotricitat, anant a l’hort…

En funció dels alumnes que s’inscriguin, potser s’haurà de fer més d’un grup i moure alguns alumnes de dia.

CONSELL: posar-los dibuixos animats en anglès, ja que la millor manera d’aprendre un idioma és escoltant-lo.