Junta Directiva

La junta directiva està formada per:

President: Jordi Masferrer presidencia@ampadelguillem.cat

Secretària: Ariana Seglar secretaria@ampadelguillem.cat

Tresorer: Sebastià Gafas tresoreria@ampadelguillem.cat

Vocalia de formació: Elena Bonet formacio@ampadelguilllem.cat

Vocalia de Pati Viu: Albert Batlle pativiu@ampadelguillem.cat

Vocalia de Festes: Coloma Bellera festes@ampadelguillem.cat

Vocalia de Salut i Higiene: Eva Pi salutihigiene@ampadelguillem.cat

Vocalia Tots som Ampa: totssomampa@ampadelguillem.cat

Vocalia d’Escola Verda: Bep Pujol escolaverda@ampadelguillem.cat

Darrers estatus de l’Associació: ESTATUTS