Servei d’acollida: Aula Matí i Aula Migdia

AULA MATÍ: 7.45h fins les 9.00h

AULA MIGDIA: fins les 13.30h

PREUS AULA MATÍ/MIGDIA
SOCI AMPANO SOCI AMPA
TRIMESTRAL120 €150 €
MENSUAL45€ (setembre 30€)55€ (setembre 35€)
ESPORÀDIC3 €5 €

La tarifa trimestral i mensual, reserva la plaça per tots els dies de la setmana.

Aquests preus són per un servei d’acollida. Per exemple, si es fa servir el servei al matí i al migdia els preus es multipliquen per 2.
El preu de SOCI només es podrà aplicar si la quota està pagada o si està domiciliada. Us posem l’enllaç per si us voleu fer SOCIS.

És molt important que us apunteu abans de l’inici del curs. S’han d’inscriure els usuaris habituals i els esporàdics. Ho podeu fer des de l’enllaç a la part inferior.

Si un alumne no està inscrit no podrà accedir al servei d’aula d’acollida.

Les places són limitades. Tindran preferència els alumnes fixes. Els alumnes esporàdics hauran de demanar la disponibilitat i rebre la confirmació.

Si es deu la mensualitat anterior, no es podrà utilitzar el servei fins que s’hagi liquidat el deute.

No cal recordar que s’han de complir les mateixes normatives que a l’escola i que indiqui el Departament d’Ensenyament (no portar infants amb febre, …)

INSCRIPCIÓ SERVEI AULES