AFA del Guillem

Extraescolars curs 2021/22

Amb la voluntat d’omplir el llarg espai del migdia i satisfer la demanda educativa dels nens i nenes que formen l’escola intentem oferir un ampli ventall d’activitats. No obstant això, les places són limitades, i degut a la normativa COVID, per ara els grups hauran de ser de màxim 10 persones, que es comptabilitzaran per ordre d’inscripció. Si no s’arriba a un mínim d’alumnes, el monitor de l’extraescolar decidirà si es fa l’activitat o no.

Les extraescolars comencen l’1 d’octubre i s’acaben el 31 de maig.

Veureu que pels SOCIS de l’AMPA el preu és més econòmic.

En el cas que l’entitat bancària ens retorni el rebut d’una de les quotes, s’haurà de pagar l’import de l’activitat més 3€ per les despeses que ocasiona aquest fet a l’AMPA.

Si alguna família ho desitja pot fer el pagament íntegre de l’activitat a l’inici del curs. En el cas que un alumne es doni de baixa d’una activitat a mig curs haurà de pagar la quota sencera.

Per veure una breu descripció de cada extraescolar seleccioneu en el menú l’activitat en concret.

INSCRIPCIONS CURS 21/22