Extraescolars curs 2024/25

Amb la voluntat d’omplir l’espai del migdia i satisfer la demanda educativa dels nens i nenes que formen l’escola, intentem oferir un ampli ventall d’activitats. No obstant això, les places són limitades, i es comptabilitzaran per ordre d’inscripció. Si no s’arriba a un mínim d’alumnes, el monitor de l’extraescolar decidirà si es fa l’activitat o no.

Les extraescolars comencen l’1 d’octubre i s’acaben el 31 de maig.

Les inscripcions es poden fer durant l’estiu i fins el 15 de setembre.

Podreu trobar informació de cada extraescolar, al desplegable que s’obre posant el cursor sobre el menú extraescolars.

Aquests horaris són provisionals, per poder tira l’extraescolar endavant, si no hi ha prou alumnes per fer varis grups, s’ajuntaran i se’ls canviarà el torn de dinar.

Veureu que pels SOCIS de l’AMPA el preu és més econòmic. Us posem l’enllaç per fer-se SOCI (32€/curs)
Els preus són per 8 mesos d’extraescolars.

En el cas que l’entitat bancària ens retorni el rebut d’una de les quotes, s’haurà de pagar l’import de l’activitat més 7€ per les despeses que ens cobra el banc pels rebuts retornats.

Si alguna família ho desitja pot fer el pagament íntegre de l’activitat a l’inici del curs.

En el cas que un alumne es doni de baixa d’una activitat a mig curs haurà de pagar la quota sencera.

En cas de mala conducta de l’alumne, es parlarà amb la família per tal de trobar una solució conjunta. Si la conducta no millora i distorsiona la classe, evitant que la resta d’alumnes puguin seguir l’extraescolar, aquest alumnes haurà de deixar de fer l’extraescolar.

Aquest curs 2024/25 s’ha demanat als monitors d’extraescolars que es millori la comunicació amb les famílies, entregant informes o trucant per tal d’informar de com està anant el desenvolupament de l’activitat.

Per veure una breu descripció de cada extraescolar seleccioneu en el menú l’activitat en concret.

INSCRIPCIONS EXTRAESCOLARS CURS 2024/25