Extraescolars curs 2022/23

Amb la voluntat d’omplir el llarg espai del migdia i satisfer la demanda educativa dels nens i nenes que formen l’escola intentem oferir un ampli ventall d’activitats. No obstant això, les places són limitades,i es comptabilitzaran per ordre d’inscripció. Si no s’arriba a un mínim d’alumnes, el monitor de l’extraescolar decidirà si es fa l’activitat o no.

Les extraescolars comencen l’1 d’octubre i s’acaben el 31 de maig.

Les inscripcions es poden fer durant l’estiu i fins el 15 de setembre.

Veureu que pels SOCIS de l’AMPA el preu és més econòmic.
Els preus són per 8 mesos d’extraescolars.

En el cas que l’entitat bancària ens retorni el rebut d’una de les quotes, s’haurà de pagar l’import de l’activitat més 7€ per les despeses que ens cobra el banc pels rebuts retornats.

Si alguna família ho desitja pot fer el pagament íntegre de l’activitat a l’inici del curs.

En el cas que un alumne es doni de baixa d’una activitat a mig curs haurà de pagar la quota sencera.

Per veure una breu descripció de cada extraescolar seleccioneu en el menú l’activitat en concret.

INSCRIPCIONS CURS 2022/23