Vocalia Salut i Higiene

La reiterada infestació de polls que vivien els nens i nenes de l’escola, va fer que alguns pares i mares decidissin plantar cara a aquests petits insectes a través de la revisió periòdica dels caps de tots els infants. Aquestes revisions serveixen per alertar de manera discreta a les famílies, en el cas que un nen/a tingui polls, per tal que es procedeixi a desinfectar l’infant. Una setmana després de la notificació, els representants de la comissió revisen els caps dels nens i nenes als quals se’ls havien detectat per veure si el tractament ha funcionat. En cas que no sigui així, l’escola pot prendre mesures per evitar que s’estenguin.

salutihigiene@ampadelguillem.cat