AFA del Guillem

Pagaments

Des del curs 2020-2021 l’AMPA no accepta pagaments en metàl·lic. De moment, els mitjans de pagament acceptats són:

  • Transferència bancària indicant el nom de l’alumne i el concepte. El número de compte corrent és: ES27 0081 0197 6700 0160 4966 (enviar comprovant a administracio@ampadelguillem.cat)
  • Domiciliació bancària en aquest cas, s’ha d’omplir i signar l’ordre de domiciliació i enviar-la a administracio@ampadelguillem.cat