AMPA del Guillem

Coronavirus

Seguint les instruccions del Departament d’Educació, totes les activitats de l’AMPA (extraescolars, servei d’acollida i formació) queden suspeses. L’activitat normal