Servei d’acollida: Esporàdics

Els que estiguin apuntats com a esporàdics hauran de seguir una normativa (recordem que per a poder utilitzar una plaça d’esporàdic és necessaria la inscripció prèvia al Servei d’Acollida):

  • Es poden fer les inscripcions a les dates on necessiteu el servei tan aviat com ho sapigueu via correu electrònic a administració@ampadelguillem.cat . Si ho feu d’un mes per l’altre podem fer una planificació molt més acurada.
  • Podeu cancel·lar una reserva fins a una setmana abans de la seva data.
  • Tota reserva es cobrarà, independentment de si s’utilitza el servei o no. Això es fa per evitar que una persona reservi tots els dilluns, per exemple, i en faci servir la meitat i una altra no tingui plaça un dilluns per culpa de la reserva no utilitzada.
  • Es comunicarà, via correu electrònic, si teniu plaça o no.
  • L’assignació de plaça es farà per rigorós ordre d’arribada de la sol·licitud.
  • No es podrà atendre a cap alumne sense plaça assignada.

Esperem que aquesta normativa estricta per la situació actual sigui entesa per tothom.