El Xandall

Davant els darrers rumors sobre el xandall de l’escola, l’AMPA, d’acord amb la direcció del Guillem, volem aclarir:

  • En aquests moments s’està treballant en un nou disseny del xandall de l’escola. Per tant ens trobem en una fase inicial.
  • Aquest canvi no és imminent. És farà a l’inici del curs 2020-2021 o del curs 2021-2022.
  • Quan es faci el canvi, els alumnes podran continuar portant el xandall actual sense cap tipus de problemes.

Per aquesta raó i per evitar el malbaratament d’estocs innecessaris, us podeu trobar que, actualment, no hi hagi alguna talla en concret. Agafeu la talla que us pugui fer més servei tenint en compte l’edat, si té o no germans, etc.