Hip Hop Funky

Impartit per: Vanesa Muxach

Cursos: de P3 a 6è / 1 hora
Preu: 150 €/curs (3 x 50€)

Es tracta d’una activitat que serveix per a potenciar l’expressió personal, conèixer el mateix cos i les seves possibilitats expressives.

Els objectius:

  • Desenvolupar el llenguatge corporal, el gest, l’acció i el moviment.
  • Integrar-se com a membre d’un grup, valorant les diferències entre els integrants de l’activitat.
  • Treballar la coordinació.
  • Prendre consciència de la música, dels moviments i de l’espai.
  • Ser capaç de memoritzar els moviments de la coreografia.

L’activitat es desenvolupa de la següent manera: durant els primers 15 minuts es proposa als alumnes de fer un joc per activar el cos, sempre relacionat amb el moviment i/o la música. Seguidament es passa a la part del muntatge de la coreografia.

Primer s’ensenya als alumnes com s’han de distribuir en l’espai i quins són els passos que han de seguir. Ho aniran repetint fins que la professora vegi que els tenen assolits i llavors hi afegiran la música. Aniran seguint aquest procés fins a tenir la coreografia acabada.