Comandes per pagar

El fitxer té entrades és del tipus:

On es pot veure, a la segona columna les tres primeres lletres de l’adreça de correu que veu introduir. A la tercera columna les inicials de l’alumne. A la resta de columnes la comanda i a la última la xifra total que heu de pagar.

Si veieu, com a l’exemple, que la jaqueta del xandall talla 14 està en vermell ens indica que en aquest moment no hi ha peça en estoc. Aquesta peça no se us cobrarà fins que arribi. En el total no està afegit aquest cost.

La llista a 17 de febrerde 2023 és:

Formes de pagament:

Transferència bancària indicant el nom de l’alumne i el concepte. El número de compte corrent és: ES27 0081 0197 6700 0160 4966 (enviar comprovant a xandalls@ampadelguillem.cat)