AMPA del Guillem

Informació General

Amb la voluntat d’omplir el llarg espai del migdia i satisfer la demanda educativa dels nens i nenes que formen l’escola intentem oferir un ampli ventall d’activitats. No obstant això, les places són limitades.

D’altra banda, per poder realitzar les activitats, demanem a les famílies que es facin sòcies de l’AMPA.

Els rebuts es cobren un a principis del mes de desembre, un a principis del mes de març i el darrer a principis del mes de maig. En el cas que l’entitat bancària ens retorni el rebut d’una de les quotes, s’haurà de pagar l’import de l’activitat més 3€ per les despeses que ocasiona aquest fet a l’AMPA.

Si alguna família ho desitja pot fer el pagament íntegre de l’activitat a l’inici del curs. En el cas que un alumne es doni de baixa d’una activitat a mig curs haurà de pagar la quota sencera.

Per veure una breu descripció de cada extraescolar seleccioneu en el menú l’activitat en concret.

Important: cal una mínima quantitat d’inscripcions per poder realitzar cadascuna de les activitats.